Prostor sloužící podnikání

Prostor sloužící podnikání je v novém občanském zákoníku vymezen jako místnost či prostor, který je pronajat za účelem provozování podnikatelské činnosti. Nebo prostor, který slouží alespoň převážně podnikání. Není tedy nutné, aby byl využíván výhradně k podnikání.

Do pojmu „prostor sloužící podnikání“ lze zahrnout široké spektrum částí nemovité věci a venkovních prostor, kde má docházet k takové činnosti, která přináší zisk. Také pojem „podnikání“ je velmi široký. Zahrnuje nejrůznější živnostenskou, výrobní, a skladovací činnost. Dále také svobodná povolání včetně umělecké tvorby.

Práva nájemce i pronajímatele se mění v souvislosti s tím, pro jaký účel jsou dané prostory využívány.

Pronajem-nebytovych-prostor

Pravidla nájemní smlouvy a ukončení

V současnosti je možné nájemní smlouvu k nebytovým prostorům uzavřít jednak na dobu neurčitou, jednak také na dobu určitou, která musí být sjednána v nájemní smlouvě. Podle toho se potom odvíjí také způsob případného ukončení. Nájem na dobu neurčitou lze dle NOZ vypovědět s šestiměsíční výpovědní lhůtou. Nájem na dobu určitou lze vypovědět se lhůtou tří měsíců a výpověď musí obsahovat odůvodnění.

Nájemce může vypovědět smlouvu i před uplynutím dané doby - a to v těchto konkrétních případech:

  • Ztratí-li nájemce způsobilost k činnosti, která má být v daném prostoru vykonávaná.
  • Přestane-li být objekt způsobilý k výkonu činnosti a nedojde k odpovídající náhradě.
  • Dochází-li k porušování povinností ze strany pronajímatele.

A v následujících případech má naopak právo vypovědět smlouvu pronajímatel:

  • Je-li nemovitá věc, kde se prostor k podnikání nachází, odstraněna, přestavěna nebo jakýmkoliv způsobem brání užívání prostoru. 
  • Docházi-li ze strany nájemce k hrubému porušování svých povinností vůči pronajímateli.

Pokud skončí nájem výpovědí ze strany pronajímatele, aniž by byly hrubě porušeny povinnosti nájemce, má nájemce právo na výhodu pronajímatele, nebo nového nájemce. Zde vyvstává problém s určením výše náhrady a s určením osoby, od které má nájemce tuto náhradu požadovat.

Pokud dojde k ukončení nájmu výpovědí, má vypovězená strana právo do jednoho měsíce vznést písemné námitky u protistrany. Pokud pronajatý prostor v souladu s výpovědí vyklidí, potom to znamená, že výpověď přijal bez námitek.
 

Zásadní novinky v pravidlech pronájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání

Než vešel nový občanský zákoník v platnost, pronajímatel s nájemcem uzavíral smlouvu o nájmu nebytových prostor. Od 1. ledna 2014 se místo smlouvy o nájmu nebytových prostor nově uzavírá smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání. Nový občanský zákoník stanovuje nová pravidla pro sjednání, průběh i ukončení podnikatelského nájmu.

Nájem nebytových prostor

Nájem nebytových prostor již využijeme pouze v případě, kdy pronajímané prostory nejsou využívány pro podnikatelskou činnost. Jedná se o prostory k soukromým účelům, úřady, instituce, spolky apod. Dosavadní nájemní vztahy je nutné důkladně prozkoumat a přizpůsobit novým pravidlům.

Pacht

Pokud nájemci z podnikatelské činnosti plyne výnos z jejich „používání“, nájemní vztah se nově mění na pacht. Například jde o pronájmy penzionů, restaurací, činžovních domů, hudebních klubů atd.

Jak můžeme vidět, úprava nájmu prostor určených podnikání dostala díky NOZ úplně nové pojetí. Je proto velmi důležité ohlídat si veškeré náležitosti a vyhnout se tak případným sporům či nedorozuměním.

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti