Víte, kdy máte nárok na vystěhování nájemců bez výpovědní lhůty? Nebo to, že nájemce má právo mít v bytě mazlíčka bez souhlasu pronajímatele? Kromě odpovědí na tyto otázky a další základní finanční otázky přinášíme také rady nájemcům ohledně jejich základních práv.

Finanční otázky

Zajímá vás, co všechno obnáší pronájem bytu z hlediska financí? Pronajímatel neřeší s nájemci pouze výši nájemného, ale i další důležité finanční aspekty, jako jsou zálohy na služby nebo jistota. 

Jak stanovit výši nájemného a kauce?

pronajimame-byt

Výše nájemného je stanovena podle vzájemné dohody pronajímatele s nájemcem. Ceny nájemného v daných lokalitách jsou většinou podobné. Jiné ceny mají centra velkoměst, jiné jsou v okrajových částech města a na vesnicích. Co se týče peněžní jistoty, může být sjednána až do výše trojnásobku měsíčního nájemného.

Může pronajímatel zvýšit nájemné?

V novém občanském zákoníku jsou zavedeny limity pro případné zvyšování nájemného. Pronajímatel může nájemníkovi zvýšit nájem jednou ročně. A to až do výše obvyklého nájemného v daném místě, pokud si ve smlouvě pronajímatel s nájemcem neujednají jiné podmínky.

Jak je to se zálohami za služby?

Kromě výše nájemného musíme řešit také zálohy spojené s užíváním bytu. Majitel bytu je povinen nájemníkům vyúčtovat skutečné náklady na služby. Nájemce bytu má zase právo požadovat všechny doklady, podle kterých bylo vyúčtování služeb provedeno. Pokud pronajímatel nebo nájemce čeká na doplatek/přeplatek za služby marně, existuje ze zákona nárok na úrok z prodlení, jehož výši stanovuje nařízení vlády. Jiná situace nastává, když ve stanovené lhůtě nedojde k vyúčtování. V tomto případě lze udělit pronajímateli pokutu ve výši 50 kč za den prodlení vyúčtování ve prospěch nájemce.

Práva nájemníka

Nájemníci mají podle nového občanského zákoníku řadu práv. Mezi základní práva patří například právo na:

  • Podnikání v bytě - Pokud má nájemce nenáročnou práci nebo podnikání, které chce v bytě provozovat, nemusí o tom být majitel bytu informován. To ovšem neplatí pro podnikání, které s sebou nese zvýšený hluk, zápach, či mnoho osob pohybujících se v bytě. Vaše práce musí respektovat takový účel bytu, se kterým byl kolaudován.
  • Přistěhování dalšího spolubydlícího - Když si do pronajatého bytu nájemce přistěhuje další osobu, musí o tom informovat pronajímatele.Pokud by tak neučinil, dopustil by se hrubého porušení svých povinností. Pronajímatel má právo si ve smlouvě vyhradit souhlas s přijetím dalšího člena domácnosti. To neplatí v případě osoby blízké.
  • Chov zvířete - V nájemní smlouvě nelze zakázat nájemci chov domácího mazlíčka. Mohl by s tím být problém pouze v tom případě, že by se jednalo o zvíře, které by působilo pronajímateli nebo ostatním obyvatelům domu potíže
najemci-se-psem_333_x_500
podnikani-v-pronajmu_333_x_500

Neplatíte? Máte výpověď...

Věříme, že k takové situaci ve vašem případě nedojde. Ale bohužel stát se může. Nájemníci mohou přestat platit za nájem a vy, jakožto pronajímatel, musíte nastalou situaci řešit. Dle nového občanského zákoníku je pro vystěhování takových neplatičů nutná dlužná částka alespoň ve výši tříměsíčního nájmu. Potom můžete vystěhovat nájemce bez další výpovědní lhůty. Kromě neplacení nájemného je důvodem pro udělení výpovědi nájemcům také hrubé porušení povinností. I v tomto případě může pronajímatel vypovědět nájem bez výpovědní doby.

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti