Mezi základní bohatství každé země patří rozhodně půda. Ta je přírodní a živou složkou, tvořící základ našeho bytí a nese s sebou mnoho funkcí, které jsou nutné pro chod přírodního koloběhu.

V České republice hospodaří velmi vysoký počet hospodářů na pronajaté půdě. Nákup zemědělské půdy je tak provázen neustálým zájmem. Proto bychom měli půdě věnovat nemalou pozornost. A jak si u nás vlastně v současnosti stojí zemědělské pozemky?

Cena – jeden z nejdůležitějších faktorů půdy

Trh se zemědělskou půdou je silně ovlivněn celkovým hospodářským vývojem, který proniká až za hranice republiky. Ceny půdy jsou také velmi výrazně ovlivněny především lokálními podmínkami.

Od počátku nového tisíciletí docházelo s každým novým rokem k nárůstu tržních cen zemědělské půdy. Zlom nastal až v roce 2018, kdy došlo k určité stagnaci růstu cen. S tím však přišla ruku v ruce klesající poptávka, počet realizovaných obchodů a jejich délka. V některých katastrálních územích již tedy není možné prodat ornou půdu za stejnou cenu jako v minulém roce, ale pouze za cenu nižší

Pozemek

Na oblasti záleží

Velmi výrazným faktorem, který ovlivňuje nejenom samotnou zemědělskou půdu, ale také její prodej, je klima a specifika konkrétních území. Jižní Morava je vnímána jako území, které je ohrožováno suchem. Klimatické problémy sužují také oblast Polabské nížiny, které již několikátý rok trápí srážky, proto není o tuto lokalitu v létě zájem.

Vyššími cenami se vyznačují oblasti s kvalitní ornou půdou, kam můžeme zařadit okolí Prahy, Hané, Královéhradecka, Mladoboleslavska a Kolínska. Přestože se v oblastech jihozápadních Čech a částečně Jižní Moravy vyskytují průměrně kvalitní či dokonce méně kvalitní půdy, jsou jejich ceny taktéž stále spíše vyšší

Když se z krajiny vytrácí genius loci

Pozemek

Tím, že je velká část půdy obhospodařována těmi největšími podniky, ztrácí krajina svého ducha. Zemědělec byl vždy výrazně spjatý se svěřenou půdou. Znal její vývoj, historii a dokázal tak využít jejího potenciálu. Dnes je ale situace diametrálně odlišná.

Jak jsme již zmínili, většina obhospodařované zemědělské půdy v České republice je pronajatá. Základním pilířem českého zemědělství jsou především velkopodniky, jejichž hlavním cílem je povětšinou zisk, který rozhodně nejde ruku v ruce s udržitelným hospodařením. 

V České republice najdeme jedny z největších půdních bloků v Evropě, které jsou ochuzeny o ochranné prvky proti erozi. Úrodnost a celková kvalita půdy je v současné době degradována. Příčinou je nejen zmíněná absence ochranných prvků, ale také nevhodná skladba pěstovaných plodin, nedostatečné kvalitní hnojení a eroze.

Co je důležitým pilířem kvalitního prodeje? Vhodná prezentace nabídky na trhu, která zaujme a osloví nejen zemědělské, ale také nezemědělské investory.  

Chcete získat informace o pozemku? Seznamte s informačním systémem LPIS

Land Parcel Identification Systém je program, který vznikl v roce 2004. V tomto geografickém informačním systému najdete informace, které se týkají využití zemědělské půdy. Disponuje širokým spektrem využití, jako je například kontrola žádostí o dotace v národním, ale i evropském měřítku. Využít ho mohou však i samotní vlastníci půdy či investoři.

LPIS je zaměřený na uživatele zemědělské půdy. V praxi se tedy jedná o uživatele zemědělské půdy, ale ne jejich vlastníky. Ty najdete naopak v Katastru nemovitostí. Systém vám velmi dobře poslouží i v tom případě, že chcete zjistit informace o konkrétním pozemku. A to v případě, že už nějaký vlastníte, či jste našli nějaký vhodný k investici. 

Velkým rizikem při investici do pozemku je neznalost jeho skutečného stavu. Toto riziko LPIS eliminuje tím, že disponuje aktuálními informacemi.  

Při podpisu smlouvy buďte obezřetní 

Zásadním krokem při prodeji a výkupu pozemku je podpis nájemní smlouvy. Ta by měla být vytvořena dle aktuálních právních norem. Zde se rozhodně vyplatí být v obraze. Využijte komplexních právních služeb advokátní kanceláře, která má dlouholeté zkušenosti v oblasti realitního trhu.

Připravenou smlouvu si před podpisem řádně pročtěte. Nevýhodně uzavřená smlouva velmi výrazně ovlivňuje prodejní cenu. Každá smlouva v sobě skrývá mnohá úskalí, buďte proto připraveni. Málo známý fakt je i to, že nájemní smlouva nekončí úmrtím majitele či prodejem. Nájemní smlouvy totiž přecházejí se všemi právy a povinnostmi na nového vlastníka

Smlouva
Situace, týkající se zemědělských pozemků a jejího právního rámce, je opravdu tížívá. Úrodnost a kvalita půdy se neustále zhoršuje. A cesta, která by vedla k její vyřešení je opravdu v nedohlednu. Stejně jako vyhlášky, které by mohly kritickou situaci vyřešit. Proto doufejme, že její začátek nalezneme co nejdříve
ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti